United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 300 000 800 000 800 000 800 000 600 000
Kapitał własny w tys. USD 5 984 800 4 796 700 3 958 900 3 395 200 2 780 400
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,05 0,17 0,20 0,24 0,22

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $300 000K ÷ $5 984 800K
= 0,05


Analiza porównawcza

2023