United Therapeutics Corp (UTHR)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 475 800 514 800 -104 500 589 200 417 900
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 685 500 1 483 300 1 448 800 1 627 800 1 725 300
Marża zysku netto 28,23% 34,71% -7,21% 36,20% 24,22%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $475 800K ÷ $1 685 500K
= 28,23%


Analiza porównawcza

2021