United Therapeutics Corp (UTHR)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 984 800 727 300 475 800 514 800 -104 500
Kapitał własny w tys. USD 5 984 800 4 796 700 3 958 900 3 395 200 2 780 400
ROE 16,46% 15,16% 12,02% 15,16% -3,76%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $984 800K ÷ $5 984 800K
= 16,46%


Analiza porównawcza

2023