United Therapeutics Corp (UTHR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 727 300 475 800 514 800 -104 500 589 200
Kapitał własny w tys. USD 4 796 700 3 958 900 3 395 200 2 780 400 2 807 800
ROE 15,16% 12,02% 15,16% -3,76% 20,98%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $727 300K ÷ $4 796 700K
= 15,16%


Analiza porównawcza

2022