United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 151 600 122 500 108 100 117 600 198 700
Zobowiązania handlowe w tys. USD 4 100 3 800 4 100 9 900 23 100
Rotacja zobowiązań 36,98 32,24 26,37 11,88 8,60

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $151 600K ÷ $4 100K
= 36,98


Analiza porównawcza

2022