United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 122 500 108 100 117 600 198 700 105 700
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 800 4 100 9 900 23 100 8 400
Rotacja zobowiązań 32,24 26,37 11,88 8,60 12,58

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $122 500K ÷ $3 800K
= 32,24


Analiza porównawcza

2021