United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 257 500 245 300 212 400 178 000 151 600 127 400 117 900 125 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 5 600 0 0 0 4 100 0 0 0
Rotacja zobowiązań 45,98 36,98

2023/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $257 500K ÷ $5 600K
= 45,98


Analiza porównawcza

2023/Q4