United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 151 600 127 400 117 900 125 400 122 500 122 700 119 000 107 700
Zobowiązania handlowe w tys. USD 4 100 0 0 0 3 800 0 0 0
Rotacja zobowiązań 36,98 32,24

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $151 600K ÷ $4 100K
= 36,98


Analiza porównawcza

2022/Q4