United Therapeutics Corp (UTHR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 1 184 900 979 700 555 900 593 600 -187 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 300 000 800 000 800 000 800 000 600 000
Kapitał własny w tys. USD 5 984 800 4 796 700 3 958 900 3 395 200 2 780 400
Zwrot z kapitału całkowitego 18,85% 17,50% 11,68% 14,15% -5,55%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 184 900K ÷ ($300 000K + $5 984 800K)
= 18,85%


Analiza porównawcza

2023