United Therapeutics Corp (UTHR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 555 900 593 600 -187 600 805 400 1 024 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 800 000 800 000 600 000 250 000 250 000
Kapitał własny w tys. USD 3 958 900 3 395 200 2 780 400 2 807 800 2 121 000
Zwrot z kapitału całkowitego 11,68% 14,15% -5,55% 26,34% 43,23%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $555 900K ÷ ($800 000K + $3 958 900K)
= 11,68%


Analiza porównawcza

2021