United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 380 300 3 056 400 2 684 300 2 586 600 2 323 600 2 385 900 2 317 900 2 014 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 343 200 315 900 331 500 292 600 305 400 320 000 311 400 302 400
Wskaźnik płynności bieżącej 9,85 9,68 8,10 8,84 7,61 7,46 7,44 6,66

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 380 300K ÷ $343 200K
= 9,85


Analiza porównawcza

2022/Q4