United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 327 500 2 204 300 2 110 900 1 981 300 1 936 300 1 860 000 1 788 700 1 768 300
Aktywa razem w tys. USD 7 167 000 7 023 600 6 681 300 6 346 000 6 044 500 5 781 600 5 543 300 5 359 800
Rotacja aktywów razem 0,32 0,31 0,32 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33

2023/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $2 327 500K ÷ $7 167 000K
= 0,32


Analiza porównawcza

2023/Q4