Tenet Healthcare Corp. (THC)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 411 000 558 000 876 000 957 000 914 000 1 079 000 434 000 403 000
Kapitał własny w tys. USD 1 142 000 1 235 000 1 087 000 1 056 000 1 028 000 722 000 261 000 123 000
ROE 35,99% 45,18% 80,59% 90,62% 88,91% 149,45% 166,28% 327,64%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $411 000K ÷ $1 142 000K
= 35,99%


Analiza porównawcza

2022/Q4