Tenet Healthcare Corp. (THC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 676 000 18 522 000 18 479 000 18 313 000 19 179 000
Aktywa razem w tys. USD 27 579 000 27 106 000 23 351 000 22 409 000 23 385 000
Rotacja aktywów razem 0,71 0,68 0,79 0,82 0,82

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $19 676 000K ÷ $27 579 000K
= 0,71


Analiza porównawcza

2021