Tenet Healthcare Corp. (THC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 368 000 19 676 000 18 522 000 18 479 000 18 313 000
Aktywa razem w tys. USD 27 156 000 27 579 000 27 106 000 23 351 000 22 409 000
Rotacja aktywów razem 0,71 0,71 0,68 0,79 0,82

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $19 368 000K ÷ $27 156 000K
= 0,71


Analiza porównawcza

2022