Tenet Healthcare Corp. (THC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 676 000 18 522 000 18 479 000 18 313 000 19 179 000
Property, plant and equipment w tys. USD 6 427 000 6 692 000 6 878 000 6 993 000 7 030 000
Rotacja aktywów trwałych 3,06 2,77 2,69 2,62 2,73

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $19 676 000K ÷ $6 427 000K
= 3,06


Analiza porównawcza

2021