Tenet Healthcare Corp. (THC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 564 000 19 368 000 19 676 000 18 522 000 18 479 000
Property, plant and equipment w tys. USD 6 236 000 6 462 000 6 427 000 6 692 000 6 878 000
Rotacja aktywów trwałych 3,30 3,00 3,06 2,77 2,69

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $20 564 000K ÷ $6 236 000K
= 3,30


Analiza porównawcza

2023