Tenet Healthcare Corp. (THC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 15 511 000 15 574 000 14 580 000 14 644 000 14 791 000
Kapitał własny w tys. USD 1 028 000 28 000 -371 000 -119 000 -147 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,94 1,00 1,03 1,01 1,01

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $15 511 000K ÷ ($15 511 000K + $1 028 000K)
= 0,94


Analiza porównawcza

2021