Tenet Healthcare Corp. (THC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 934 000 15 511 000 15 574 000 14 580 000 14 644 000
Kapitał własny w tys. USD 1 142 000 1 028 000 28 000 -371 000 -119 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,93 0,94 1,00 1,03 1,01

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $14 934 000K ÷ ($14 934 000K + $1 142 000K)
= 0,93


Analiza porównawcza

2022