Tenet Healthcare Corp. (THC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 564 000 19 368 000 19 676 000 18 522 000 18 479 000
Working capital w tys. USD 2 407 000 1 505 000 1 966 000 2 300 000 876 000
Rotacja kapitału pracującego 8,54 12,87 10,01 8,05 21,09

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $20 564 000K ÷ $2 407 000K
= 8,54


Analiza porównawcza

2023