Tenet Healthcare Corp. (THC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 676 000 18 522 000 18 479 000 18 313 000 19 179 000
Working capital w tys. USD 1 966 000 2 300 000 876 000 779 000 1 241 000
Rotacja kapitału pracującego 10,01 8,05 21,09 23,51 15,45

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $19 676 000K ÷ $1 966 000K
= 10,01


Analiza porównawcza

2021