Tenet Healthcare Corp. (THC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 409 000 2 140 000 1 679 000 1 614 000 1 380 000
Aktywa razem w tys. USD 27 579 000 27 106 000 23 351 000 22 409 000 23 385 000
Operacyjny ROA 8,73% 7,89% 7,19% 7,20% 5,90%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $2 409 000K ÷ $27 579 000K
= 8,73%


Analiza porównawcza

2021