Tenet Healthcare Corp. (THC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 411 000 914 000 399 000 -232 000 111 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 368 000 19 676 000 18 522 000 18 479 000 18 313 000
Marża zysku netto 2,12% 4,65% 2,15% -1,26% 0,61%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $411 000K ÷ $19 368 000K
= 2,12%


Analiza porównawcza

2022