Tenet Healthcare Corp. (THC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 364 000 2 446 000 262 000 411 000 611 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 557 000 1 502 000 1 369 000 1 197 000 1 035 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 109 000 4 847 000 4 205 000 3 857 000 4 332 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,77 0,81 0,39 0,42 0,38

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 364 000K + $1 557 000K) ÷ $5 109 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2021