Tenet Healthcare Corp. (THC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0 0 0
Zapasy w tys. USD 411 000 405 000 384 000 368 000 310 000
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $0K ÷ $411 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023