Tenet Healthcare Corp. (THC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 934 000 15 511 000 15 574 000 14 580 000 14 644 000
Aktywa razem w tys. USD 27 156 000 27 579 000 27 106 000 23 351 000 22 409 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,55 0,56 0,57 0,62 0,65

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $14 934 000K ÷ $27 156 000K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022