Tenet Healthcare Corp. (THC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 228 000 858 000 2 364 000 2 446 000 262 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 839 000 1 775 000 1 557 000 1 502 000 1 369 000
Należności w tys. USD 2 914 000 2 943 000 2 770 000 2 691 000 2 753 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 760 000 4 476 000 5 109 000 4 847 000 4 205 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,26 1,25 1,31 1,37 1,04

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 228 000K + $1 839 000K + $2 914 000K) ÷ $4 760 000K
= 1,26


Analiza porównawcza

2023