Tenet Healthcare Corp. (THC)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa razem w tys. USD 27 579 000 27 106 000 23 351 000 22 409 000 23 385 000
Kapitał własny w tys. USD 1 028 000 28 000 -371 000 -119 000 -147 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 26,83 968,07

2021 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $27 579 000K ÷ $1 028 000K
= 26,83


Analiza porównawcza

2021