Tenet Healthcare Corp. (THC)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 368 000 19 676 000 18 522 000 18 479 000 18 313 000
Należności w tys. USD 2 943 000 2 770 000 2 691 000 2 753 000 2 616 000
Rotacja należności 6,58 7,10 6,88 6,71 7,00

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $19 368 000K ÷ $2 943 000K
= 6,58


Analiza porównawcza

2022