Tenet Healthcare Corp. (THC)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 2 627 000 2 309 000 1 854 000 1 767 000 1 533 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 15 511 000 15 574 000 14 580 000 14 644 000 14 791 000
Kapitał własny w tys. USD 1 028 000 28 000 -371 000 -119 000 -147 000
Zwrot z kapitału całkowitego 15,88% 14,80% 13,05% 12,17% 10,47%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 627 000K ÷ ($15 511 000K + $1 028 000K)
= 15,88%


Analiza porównawcza

2021