Tenet Healthcare Corp. (THC)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 2 671 000 2 628 000 2 627 000 2 309 000 1 854 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 882 000 14 934 000 15 511 000 15 574 000 14 580 000
Kapitał własny w tys. USD 1 608 000 1 142 000 1 028 000 28 000 -371 000
Zwrot z kapitału całkowitego 16,20% 16,35% 15,88% 14,80% 13,05%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 671 000K ÷ ($14 882 000K + $1 608 000K)
= 16,20%


Analiza porównawcza

2023