Tenet Healthcare Corp. (THC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 075 000 7 147 000 5 081 000 4 636 000 5 573 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 109 000 4 847 000 4 205 000 3 857 000 4 332 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,38 1,47 1,21 1,20 1,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 075 000K ÷ $5 109 000K
= 1,38


Analiza porównawcza

2021