Tenet Healthcare Corp. (THC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 167 000 5 981 000 7 075 000 7 147 000 5 081 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 760 000 4 476 000 5 109 000 4 847 000 4 205 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,51 1,34 1,38 1,47 1,21

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 167 000K ÷ $4 760 000K
= 1,51


Analiza porównawcza

2023