Tenet Healthcare Corp. (THC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 981 000 5 998 000 6 064 000 6 128 000 7 075 000 6 905 000 7 417 000 6 699 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 476 000 4 276 000 4 368 000 4 668 000 5 109 000 5 379 000 5 071 000 4 930 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,34 1,40 1,39 1,31 1,38 1,28 1,46 1,36

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 981 000K ÷ $4 476 000K
= 1,34


Analiza porównawcza

2022/Q4