Tenet Healthcare Corp. (THC)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 914 000 399 000 -232 000 111 000 -704 000
Aktywa razem w tys. USD 27 579 000 27 106 000 23 351 000 22 409 000 23 385 000
ROA 3,31% 1,47% -0,99% 0,50% -3,01%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $914 000K ÷ $27 579 000K
= 3,31%


Analiza porównawcza

2021