Tenet Healthcare Corp. (THC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 411 000 914 000 399 000 -232 000 111 000
Aktywa razem w tys. USD 27 156 000 27 579 000 27 106 000 23 351 000 22 409 000
ROA 1,51% 3,31% 1,47% -0,99% 0,50%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $411 000K ÷ $27 156 000K
= 1,51%


Analiza porównawcza

2022