Tenet Healthcare Corp. (THC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 858 000 1 208 000 1 351 000 1 405 000 2 364 000 2 292 000 2 194 000 2 141 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 775 000 1 566 000 1 486 000 1 397 000 1 557 000 1 495 000 1 388 000 1 306 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 476 000 4 276 000 4 368 000 4 668 000 5 109 000 5 379 000 5 071 000 4 930 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,59 0,65 0,65 0,60 0,77 0,70 0,71 0,70

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($858 000K + $1 775 000K) ÷ $4 476 000K
= 0,59


Analiza porównawcza

2022/Q4