Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 347 460 1 481 160 1 486 470 1 734 930 1 798 600
Kapitał własny w tys. USD 1 447 080 1 577 610 1 358 300 1 170 970 1 095 830
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,48 0,48 0,52 0,60 0,62

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 347 460K ÷ ($1 347 460K + $1 447 080K)
= 0,48


Analiza porównawcza

2023