Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD -82 306 205 381 164 682 142 281 -35 800
Aktywa razem w tys. USD 3 353 730 3 670 680 3 429 270 3 513 900 3 441 040
ROA -2,45% 5,60% 4,80% 4,05% -1,04%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-82 306K ÷ $3 353 730K
= -2,45%


Analiza porównawcza

2023