Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk brutto w tys. USD -93 915 262 458 204 113 191 151 -38 055
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 127 720 1 086 810 943 365 963 010 975 777
Marża zysku brutto -8,33% 24,15% 21,64% 19,85% -3,90%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-93 915K ÷ $1 127 720K
= -8,33%


Analiza porównawcza

2023