Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja zapasów 3,05 3,81 3,39 3,50 3,47
Rotacja należności 6,75 7,80 8,23 6,40 6,56
Rotacja zobowiązań 7,89 8,23 8,48 6,52 7,35
Rotacja kapitału pracującego 4,88 7,25 6,39 4,46 5,61

Średnia liczba dni

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Cykl zapasów dni 119,57 95,71 107,68 104,17 105,32
Cykl należności dni 54,06 46,79 44,37 57,05 55,66
Cykl zobowiązań dni 46,28 44,35 43,07 56,00 49,69

Długoterminowe

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja aktywów trwałych 16,02 15,24 13,47 17,20 19,07
Rotacja aktywów razem 0,34 0,30 0,28 0,27 0,28