Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 127 720 1 086 810 943 365 963 010 975 777
Aktywa razem w tys. USD 3 353 730 3 670 680 3 429 270 3 513 900 3 441 040
Rotacja aktywów razem 0,34 0,30 0,28 0,27 0,28

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 127 720K ÷ $3 353 730K
= 0,34


Analiza porównawcza

2023