Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Aktywa razem w tys. USD 3 353 730 3 670 680 3 429 270 3 513 900 3 441 040
Kapitał własny w tys. USD 1 447 080 1 577 610 1 358 300 1 170 970 1 095 830
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,32 2,33 2,52 3,00 3,14

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $3 353 730K ÷ $1 447 080K
= 2,32


Analiza porównawcza

2023