Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
EBIT w tys. USD 347 802 329 919 297 402 291 155 295 680
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 347 460 1 481 160 1 486 470 1 734 930 1 798 600
Kapitał własny w tys. USD 1 447 080 1 577 610 1 358 300 1 170 970 1 095 830
Zwrot z kapitału całkowitego 12,45% 10,79% 10,45% 10,02% 10,22%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $347 802K ÷ ($1 347 460K + $1 447 080K)
= 12,45%


Analiza porównawcza

2023