Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD -82 306 205 381 164 682 142 281 -35 800
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 127 720 1 086 810 943 365 963 010 975 777
Marża zysku netto -7,30% 18,90% 17,46% 14,77% -3,67%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-82 306K ÷ $1 127 720K
= -7,30%


Analiza porównawcza

2023