Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 347 802 329 919 297 402 291 155 295 680
Aktywa razem w tys. USD 3 353 730 3 670 680 3 429 270 3 513 900 3 441 040
Operacyjny ROA 10,37% 8,99% 8,67% 8,29% 8,59%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $347 802K ÷ $3 353 730K
= 10,37%


Analiza porównawcza

2023