Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 391 743 293 267 269 835 365 654 300 938
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 160 715 143 422 122 138 149 881 126 979
Wskaźnik płynności bieżącej 2,44 2,04 2,21 2,44 2,37

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $391 743K ÷ $160 715K
= 2,44


Analiza porównawcza

2023