Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 347 460 1 481 160 1 486 470 1 734 930 1 798 600
Aktywa razem w tys. USD 3 353 730 3 670 680 3 429 270 3 513 900 3 441 040
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,40 0,40 0,43 0,49 0,52

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 347 460K ÷ $3 353 730K
= 0,40


Analiza porównawcza

2023