Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 632 842 627 870 553 695 556 456 560 308
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 127 720 1 086 810 943 365 963 010 975 777
Marża zysku ze sprzedaży brutto 56,12% 57,77% 58,69% 57,78% 57,42%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $632 842K ÷ $1 127 720K
= 56,12%


Analiza porównawcza

2023