Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 127 720 1 086 810 943 365 963 010 975 777
Property, plant and equipment w tys. USD 70 412 71 300 70 059 55 988 51 176
Rotacja aktywów trwałych 16,02 15,24 13,47 17,20 19,07

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 127 720K ÷ $70 412K
= 16,02


Analiza porównawcza

2023