Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 494 883 458 942 389 670 406 554 415 469
Zobowiązania handlowe w tys. USD 62 743 55 760 45 978 62 375 56 560
Rotacja zobowiązań 7,89 8,23 8,48 6,52 7,35

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $494 883K ÷ $62 743K
= 7,89


Analiza porównawcza

2023