Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 58 489 27 185 32 302 94 760 27 530
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 117 6 410 7 903 4 351 4 741
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 160 715 143 422 122 138 149 881 126 979
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,23 0,33 0,66 0,25

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($58 489K + $4 117K) ÷ $160 715K
= 0,39


Analiza porównawcza

2023