Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 494 883 458 942 389 670 406 554 415 469
Zapasy w tys. USD 162 121 120 342 114 959 116 026 119 880
Rotacja zapasów 3,05 3,81 3,39 3,50 3,47

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $494 883K ÷ $162 121K
= 3,05


Analiza porównawcza

2023