NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 459 000 9 703 000 10 946 000 5 964 000 1 991 000
Kapitał własny w tys. USD 42 978 000 22 101 000 26 612 000 16 893 000 12 204 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,20 0,44 0,41 0,35 0,16

2024 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $8 459 000K ÷ $42 978 000K
= 0,20


Analiza porównawcza

2024