NVIDIA Corp (NVDA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 914 000 16 675 000 10 918 000 11 716 000 9 714 000
Aktywa razem w tys. USD 44 187 000 28 791 000 17 315 000 13 292 000 11 241 000
Rotacja aktywów razem 0,61 0,58 0,63 0,88 0,86

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $26 914 000K ÷ $44 187 000K
= 0,61


Analiza porównawcza

2022