NVIDIA Corp (NVDA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 922 000 26 974 000 26 914 000 16 675 000 10 918 000
Aktywa razem w tys. USD 65 728 000 41 182 000 44 187 000 28 791 000 17 315 000
Rotacja aktywów razem 0,93 0,65 0,61 0,58 0,63

2024 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $60 922 000K ÷ $65 728 000K
= 0,93


Analiza porównawcza

2024