NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 44 345 000 23 073 000 28 829 000 16 055 000 13 690 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 631 000 6 563 000 4 335 000 3 925 000 1 784 000
Wskaźnik płynności bieżącej 4,17 3,52 6,65 4,09 7,67

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $44 345 000K ÷ $10 631 000K
= 4,17


Analiza porównawcza

2024