NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 23 073 000 28 829 000 16 055 000 13 690 000 10 557 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 563 000 4 335 000 3 925 000 1 784 000 1 329 000
Wskaźnik płynności bieżącej 3,52 6,65 4,09 7,67 7,94

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $23 073 000K ÷ $6 563 000K
= 3,52


Analiza porównawcza

2023