NVIDIA Corp (NVDA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 974 000 26 914 000 16 675 000 10 918 000 11 716 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 807 000 2 778 000 2 149 000 1 674 000 1 404 000
Rotacja aktywów trwałych 7,09 9,69 7,76 6,52 8,34

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $26 974 000K ÷ $3 807 000K
= 7,09


Analiza porównawcza

2023