NVIDIA Corp (NVDA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 922 000 26 974 000 26 914 000 16 675 000 10 918 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 914 000 3 807 000 2 778 000 2 149 000 1 674 000
Rotacja aktywów trwałych 15,57 7,09 9,69 7,76 6,52

2024 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $60 922 000K ÷ $3 914 000K
= 15,57


Analiza porównawcza

2024