NVIDIA Corp (NVDA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 10 041 000 4 532 000 2 846 000 3 804 000 3 210 000
Aktywa razem w tys. USD 44 187 000 28 791 000 17 315 000 13 292 000 11 241 000
Operacyjny ROA 22,72% 15,74% 16,44% 28,62% 28,56%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $10 041 000K ÷ $44 187 000K
= 22,72%


Analiza porównawcza

2022