NVIDIA Corp (NVDA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 5 577 000 10 041 000 4 532 000 2 846 000 3 804 000
Aktywa razem w tys. USD 41 182 000 44 187 000 28 791 000 17 315 000 13 292 000
Operacyjny ROA 13,54% 22,72% 15,74% 16,44% 28,62%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $5 577 000K ÷ $41 182 000K
= 13,54%


Analiza porównawcza

2023