NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 25 984 000 13 296 000 21 208 000 11 561 000 10 897 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 080 000 791 000 366 000 239 000 157 000
Należności w tys. USD 9 999 000 3 827 000 4 650 000 2 429 000 1 657 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 631 000 6 563 000 4 335 000 3 925 000 1 784 000
Wskaźnik płynności szybkiej 3,67 2,73 6,05 3,63 7,12

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($25 984 000K + $3 080 000K + $9 999 000K) ÷ $10 631 000K
= 3,67


Analiza porównawcza

2024