NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 13 296 000 21 208 000 11 561 000 10 897 000 7 422 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 791 000 366 000 239 000 157 000 136 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 563 000 4 335 000 3 925 000 1 784 000 1 329 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,15 4,98 3,01 6,20 5,69

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($13 296 000K + $791 000K) ÷ $6 563 000K
= 2,15


Analiza porównawcza

2023