NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 21 208 000 11 561 000 10 897 000 7 422 000 7 108 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 366 000 239 000 157 000 136 000 86 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 335 000 3 925 000 1 784 000 1 329 000 1 153 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,98 3,01 6,20 5,69 6,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($21 208 000K + $366 000K) ÷ $4 335 000K
= 4,98


Analiza porównawcza

2022