NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 459 000 9 703 000 10 946 000 5 964 000 1 991 000
Aktywa razem w tys. USD 65 728 000 41 182 000 44 187 000 28 791 000 17 315 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,13 0,24 0,25 0,21 0,11

2024 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $8 459 000K ÷ $65 728 000K
= 0,13


Analiza porównawcza

2024