NVIDIA Corp (NVDA)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(26 sty 2020)
2019
(27 sty 2019)
2018
(28 sty 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 10 946 000 5 964 000 1 991 000 1 988 000 1 985 000
Aktywa razem w tys. USD 44 187 000 28 791 000 17 315 000 13 292 000 11 241 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,21 0,11 0,15 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $10 946 000K ÷ $44 187 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022